Cấp Tiểu học

CẤP TIỂU HỌC – TRƯỜNG PTLC ĐA TRÍ TUỆ

STTHọ và tênNăm sinhChức danh và trình độ đào tạoThâm niên công tác Quá trình công tác và thành tích đạt được
1

Đỗ Thị Tỉnh

1975

– Trợ lý TGĐĐH Tiểu học.

– Khối trưởng 4, 5.

– CN sư phạm Tiểu học.

– Quản lý giáo dục.

22 năm

– 22 năm kinh nghiệm dạy Tiểu học.

– Giáo viên dạy giỏi cấp Quận.

– CSTĐ cấp Quận.

– Có nhiều kinh nghiệm luyện thi đội tuyển học sinh giỏi.

– Có bề dày kinh nghiệm làm khối trưởng ở tất cả các khối.

2

Bùi Thị Anh

1973

– Khối trưởng 2, 3.

– CN sư phạm Tiểu học (TN loại giỏi).

25 năm

– 25 năm kinh nghiệm dạy Tiểu học.

– Giáo viên dạy giỏi cấp Quận, huyện.

– CSTĐ cấp Quận.

– Có bề dày kinh nghiệm làm khối trưởng ở tất cả các khối.

3

Trần Thị Trường

1985

– Khối trưởng 1.

– CN sư phạm Tiểu học.

10 năm

– 10 năm kinh nghiệm dạy Tiểu học.

– Có bề dày kinh nghiệm giảng dạy và rèn luyện kỹ năng cho học sinh khối lớp 1.

4

Trương Minh Hằng

1994

– CN sư phạm Tiểu học (TN loại giỏi).

02 năm

– 02 năm kinh nghiệm dạy Tiểu học.

– Sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp.

5

Phạm Thị Hạnh

1993

– CN sư phạm Tiểu học (TN loại giỏi).

02 năm

– 02 năm kinh nghiệm dạy Tiểu học.

– Sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp.

6

Nguyễn Thị Thảo

1974

– CN sư phạm Tiểu học.

23 năm

– 23 năm kinh nghiệm dạy Tiểu học.

– Giáo viên dạy giỏi cấp Quận.

– Có bề dày kinh nghiệm làm khối trưởng khối lớp 4 và luyện học sinh giỏi Toán.

7

Trần Thị Kiều Ly

1991

– CN sư phạm Tiểu học.

01 năm

– 01 năm kinh nghiệm dạy Tiểu học.

– Sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp.

8

Đặng Hà Phương

1986

– CN sư phạm Tiểu học hệ song ngữ (TN thủ khoa).

01 năm

– 01 năm kinh nghiệm dạy Tiểu học.

– Sử dụng tốt tiếng Anh trong giảng dạy.

9

Phạm Thị Diễm

1995

– CN sư phạm Tiểu học

01 năm

– 01 năm kinh nghiệm dạy Tiểu học.
10

Phạm Thị Kim Oanh

1963

– CN sư phạm Tiểu học.

33 năm

– 33 năm kinh nghiệm dạy Tiểu học.

– Nhiều kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm và luyện học sinh giỏi.

11

Chu Thị Phương Ngân

1996

– CN sư phạm Tiểu học.

01 năm

– 01 năm kinh nghiệm dạy Tiểu học.
12

Phạm Nhật Linh

1995

– CN sư phạm Tiểu học.

– Quản lý thư viện.

01 năm

– 01 năm kinh nghiệm dạy Tiểu học.
13

Nguyễn Thị Giang

1996

– CN sư phạm Tiểu học hệ song ngữ.

01 năm

– 01 năm kinh nghiệm dạy Tiểu học.

– Sử dụng tốt tiếng Anh trong giảng dạy.

14

Đặng Thị Tú Anh

1996

– CN sư phạm Tiểu học hệ song ngữ (TN thủ khoa).01 năm– 01 năm kinh nghiệm dạy Tiểu học.

– Sử dụng tốt tiếng Anh trong giảng dạy.

15

Phạm Thị Thúy Hằng

1989

– Thạc sỹ chuyên ngành lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh Trường ĐH Victoria Australia..

07 năm

– 07 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh Tiểu học.

– Chứng nhận giảng dạy tiếng Anh định hướng chuẩn Quốc tế TOEIC của Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ.

author avatar
“HỌC ĐỂ HẠNH PHÚC - THÔNG MINH ĐỂ HẠNH PHÚC"- MIS sẽ đồng hành cùng học sinh tận hưởng từng giây phút của cuộc sống hiện tại. Đồng thời hướng về một tương lai hạnh phúc được xây dựng bởi chính các bạn thay vì cạnh tranh với người khác. Bởi vì bạn biết đấy "CÓ NHIỀU CON ĐƯỜNG DẪN TỚI THÀNH ROME", phải không ạ!